Minggu, 28 Juli 2013

Tambak / empang

Tambak atau empang adalah sebuah lahan sempit ataupun luas yang disekelilingnya dibuatkan tanggul untuk menampung air agar tidak mengalir.
Seperti yang kita ketahui tambak mempunyai 2 macam ada tambak air tawar dan ada tambak air payau/sedikit asin.
Salah satu contoh tambak air payau yang akan kita lihat adalah tambak milik seorang petani tambak bernama Amran ,Dia termasuk salah satu anggota kelompok tani tambak "Mangkubur Mandiri" yang terletak Rt 011 Dusun Bannati desa Sepatin kabupaten kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur.
Tambak air payau diisi dengan bibit udang windu dan ikan bandeng.

Rabu, 03 Juli 2013

@amran putra mangkubur.

Salah satu Pengurus kelompok tani mangkubur mandiri @amran putra angkubur

Struktur kelompok

Kelompok tani mangkubur mandiri adalah salah satu kelompok tani tambak andalan yang bergerak dalam budidaya udang dan ikan bandeng. By Amran putra mangkubur.