Sabtu, 06 Desember 2014

Amran mangkubur

" Pantun bahasa Bugis "

' Buat silessureng yang mauki' buat status di twitter ato di facebook pake bahasa bugis , di bawah ini ada beberapa pantun bahasa bugis.....salama"ki berpantun......

"Engka kallolo manre buku.
Luppe-luppe yase'na otoe.
Rekko meloki missengi kareba'ku,
ta'kutanangi pasekku ri anging labu kessoe "

"Ana'dara melli golla,
na sirruntu kallolo magaretta..
Narekko melo ki massu bola..
Tapesabbi kesi tomatoatta"

" Kallolo lao jambang,
na i leppo saping..
Ko topurana sijajiang,
wedding ni to sisio ciccing "

"Ana'dara mattapa sanggarajemmu..
Nasaba natoddo'i paku..
Aja' matanre dui menre'mu..
De' amma mu laku."

"sininna yasenggE carita,
engkatu paccapurenna.
sini gellona nita mata,
namuto awo nasetto candrinnna "

" de'gaga anging de'gaga guttu, polemoi bosi mannenne maraja..
saleini sipa' mangnganga
namakuttu papolei gau' kessing namakanja' "

" Jokka-jokka lao ma'deros...
na sirruntu' kallolo magaretta..
ko melo ki mammodus,
pakanjaki metto ni tappata'"

"ambo tang lao ma'dongi...
mita aju nakenna lette,...
narekko engka tau ma'pakacai...
amba' sisengni namate "

" La Baco lao madekker-dekker...
Ambo upe' lao ma'domeng...
Aja tallupai massawer....
ko engka candoleng-dolengeng "

" Ana'dara lao melli ota....
melonakkibua kaju...
Pakanjaki ada-adatta...
Akkareso ki na mattuju."

"Kallolo magguru massila'...
na riaseng tau jangeng...
Narekko meloki sibawa ia'....
agapi pale' ta tajeng."

"Indo' tang lao salo'e....
leppang pasa'e melli paccukka...
Awwee kalloloe........
manre tinro bawang natungka "

"Ambo' bahar manre tello....
ele' kele lao massapa dalle'....
Ooo ana'dara na kallolo....
aja'tallupai manre ele''

"sokko na bokong...
ipasiandre bale salo....
sipatuo sipatokkong....
pada idi pada elo."

" Demikian pantun bahasa bugis kali ini semoga bermanfaat...
#salkomsel sappo'.....

Minggu, 28 Juli 2013

Tambak / empang

Tambak atau empang adalah sebuah lahan sempit ataupun luas yang disekelilingnya dibuatkan tanggul untuk menampung air agar tidak mengalir.
Seperti yang kita ketahui tambak mempunyai 2 macam ada tambak air tawar dan ada tambak air payau/sedikit asin.
Salah satu contoh tambak air payau yang akan kita lihat adalah tambak milik seorang petani tambak bernama Amran ,Dia termasuk salah satu anggota kelompok tani tambak "Mangkubur Mandiri" yang terletak Rt 011 Dusun Bannati desa Sepatin kabupaten kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur.
Tambak air payau diisi dengan bibit udang windu dan ikan bandeng.

Rabu, 03 Juli 2013

@amran putra mangkubur.

Salah satu Pengurus kelompok tani mangkubur mandiri @amran putra angkubur

Struktur kelompok

Kelompok tani mangkubur mandiri adalah salah satu kelompok tani tambak andalan yang bergerak dalam budidaya udang dan ikan bandeng. By Amran putra mangkubur.